Tabellerna uppdaterade - Taulukot päivitetty (5.9.2017)

 

ok logo75

OK 77

1977 - 2017

 

På denna sida publiceras nyheter kring projektet jubileumsboken fram till publiceringdatum 24.11.2017.
Tällä sivulla julkaistaan uutisia koskien Juhlakirjaprojektia, aina julkaisemispäivään (24.11.2017) asti.

*****

17.9.2017 (D-68). Idag klockan 20.41 kvitterar tryckeriet Nextprint Oy, att materialet (i 0.98 skick) har nått dem för provtryckning. När Provtrycket (enligt tidigare tidtabell) returneras, har vi exakt 4 veckor för uppdatering och korrigering. *** Tänään kello 20.41 kirjapaino Nextprint Oy kuittasi, että aineisto (0.98-kunnossa) on saapunut heille vedosta varten. Kun Vedos (aikataulun mukaisesti) palautetaan, meillä on tasan 4 viikkoa aikaa päivityksiin ja korjauksiin. 

15.9.2017 (D-70). Spurtvecka (med bl.a. tre kvällar till 03-05:00), materialet ser ut att bli klart för provtrycksdeadline 17.9. Sofie von Frenckell gör en helgjuten insats som AD (och i praktiken också Fotoredaktör). Uppdateringar, korrektur, justeringar, finslipning ... *** Kirimaali häämöttää. Viikkoon on sisältänyt kolme iltaa pikkutunneille. Aineisto näyttää pääsevän vedoskuntoon määräaikaan (17.9) mennessä. AD (käytännössä myös Kuvatoimittaja) Sofie tekee vakuuttavaa työtä. Pävityksiä, oikolukua, säätöä, viilausta ...

8.9.2017 (D-77). Boken har förlänats en ISBN-nummer, som blir offentlig när boken publiceras (24.11). Andra iterationsvarvet av ombrytningskorrekturen har nått c. 130 sidor. *** Kirjalle on myönnetty ISBN-numero, josta tulee yleinen kirjan julkaisun (24.11) yhteydessä. Taitto-oikoluvun toinen iteraatiokierros on saavuttanut sivun n. 130.

5.9.2017 (D-80). Styrelsen har tagit ställning till Bokens marknadsföring och försäljning. Petri Tötterman tar på sig nätförsälningen. Priset för Boken vid förhandsförsäljning är 30 €, i efterskott (efter publicering) krävs det 35 € + distributionskostnader. *** Seuran hallitus on ottanut kantaa Kirjan markkinointiin ja myyntiin. Petri Tötterman ottaa hartioilleen verkkomyynnin. Kirjan hinta ennakkoon ostettuna on 30 €, jälkiostoksena (julkaisun jälkeen) hinta on 35 € + toimituskustannukset.

2.9.2017 (D-83). Tidtabellen synkroniserad med tryckeriet. 16.9 > pärmar, försättsblad och förtrycksmaterial till tryckeriet, 21.9 > Förtrycket klart, 21.9-13.10 > finslipning av texten, 14-18.10 Uppdatering av händelser i sista minuten (bl.a FM ultra långa), 23.10 > Alla 324 sidor i tryck, 20-23.11 > Boken från tryckeriet, 24.11 > Boken publiceras. *** Aikataulu synkronisoitu kirjapainon kanssa. 16.9 > kannet, kansiesilehdet ja vedosaineisto painoon, 21.9 > Vedos valmis, 21.9-13.10 > tekstin hienosäätö, 14.-18.10 Viime hetken päivitykset (mm SM erikoispitkä), 23.10 > Kaikki 324 sivua painon, 20,-23.11 > Kirja saapuu painosta, 24.11 > Kirja julkaistaan.

24.8.2017 (D-92). Iterationen har avancerat till c. 70 %. Sista (sent överenskomna) skriftliga element har anlänt. Några kopletterande porträtt hänger ännu i luften. Annars "bara" korrigeringar, uppdateringar och finslipning, om inte ... Ombrytningen tar en teknisk paus till 4.9 (D-81). Det skärper sinnets stål. *** Iteraatioprosessi on edennyt n. 70 %:in asti. Viimeinen (myöhäinen sopimus) kirjallinen osio tuli 10 pv sopimuksen teon jälkeen. Että sillä lailla. Muutama täydentävä "passikuva" roikkuu vielä ilmassa. Muuten "vain" korjauksia, päivityksiä ja hienosäätöä, jos ei ... Taitto ottaa teknisen aikalisän 4.9 asti (D-81). Siinä mieli terästyy.

17.8.2017 (D-99). Intensiv (ombrytning)korrektur på gång. Första iterationsvarvet har nått c. 33%. Till den delen börjar (efter korrigeringar) det likna en läsbar bok. Korrigeringarna införs efter en paus i produktionen efter 27.8. *** Kiihkeä (taiton) oikoluku päällä. Ensimmäinen iteraatiokierros on edennyt n. 33 %:in. Siltä osin (kun korjaukset on viety tiedostoon) kirja tuntuu jo ihan luettavalta. Korjaukset viedään loppuun, lyhyen tuotantotauon jälkeen, alkaen 27.8.

6.8.2017 (D-110). Grovombrytningen har, för första gången, nått sista sidan. Den mycket grova framställningen har utsatts för första iterationkorrekturen (till c. 11 %). Fortsättning följer. *** Karkeataitto on ensimmäistä kertaa saavuttanut viimeisen sivun. Taittoon on kohdistunut oikoluvun ensimmäinen iteraatiokierros (n. 11 %:iin). Jatkoa seuraa.

20.7.2017 (D-127). Gips- och kryckkompaniet ersattes med tävlingsresor och pajade datorer. Projektvädret är ombytligt. Grovombrytningsläget är 17 av 22 paket (250 sidor av 324) klara. Paketantalet har vuxit med ett nytt. Involverade bedyrar att tidtabellen håller (10.9 grovombrytningen klar, 18.10 layout-korrekturen och uppdateringarna gjorda, 23.10 (D-32) boken går i tryck). *** Kipsi- ja kainalosauvaosasto on väistynyt, tilalle tuli kilpailumatkoja ja kaatuneita tietokoneita. Projektisää on hyvin vaihtelevaa. Tänään on 17 pakettia 22 raakataitettu eli 250 sivua lopullisesta 324 sivusta, Pakettimäärä on kasvanut yhdellä. Sisäpiiri vakuuttelee, että aikataulu pitää (10.9 raakataitto valmis, 8.10 taiton oikoluku ja aineiston päivitykset tehty, 23.10 (D-32) kirja menee painoon).

5.6.2017 (D-172). Ombrytningsfönster-4 stängs med gips i 6 veckor. Paket 12 grovombrutet, P 13-14 under arbete, c. 50 % (grov)ombrytet. - Taittoikkuna-4 suljettu kipsillä kuudeksi viikoksi. Paketti 12 taitettu, P 13-14 työn alla. Noin 50% (raaka)taitettu.

28.5.2017 (D-180). Allt basmaterial till tabeller (35) och grafer (5) har anlänt. Nu gäller "bara" uppdatering i takt med att verksamheten fortskrider. Totalt är 16/40 "tabeller" slutgiltiga. *** Perusaineisto kaikkiin taulukoihin (35) ja kuvaajiin (5) on saapunut. Ny seuraa "vain" päivityksiä sitä mukaan kun toiminta etenee. Yhteensä 16/40 "taulukkoa" on lopullisessa muodossa.

3.4.2017 (D-235). Ombrytninsfönster #3 stängt. Nummer fyra öppnas i medlet av maj. ***  Taittoikkuna #3 on sulkeutunut. Jatkoa seuraa toukokuun puolivälissä.

30.3.2017 (D-239). Redaktionsrådet (Haku af Hällström + Micke Berger) förstärkt med tryckerikonsulten (Harry Sainio) har gjort studiebesök till ett tryckeri i huvudstadsregionen som ett led i produktionen av Jubileumsboken. *** Toimituskunta (Haku + Micke) vahvistettuna painokonsultilla (Harry) ovat tehneet opintoekskursion erääseen pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan painotaloon osana Juhlakirjan tuotantoprosessia.

15.3.2017 (D-254). Materialet är så gott som hopsamlat. En handfull redaktionella element saknas. Nu gäller kontinnuerlig uppdatering av fakta under det 40:e året (nu är klubben 39,25 år), samordning av framställningen efter avvikelser orsakade av processen samt itererande korrektur av ombrutna sidor. Grovt har ombrytningen nått 40 % av bokens c. 336 sidor. Ojämnt material (teknisk kvalitet, utrymme, innehåll) kräver också insatser. *** Aineisto on pääosin koottu, vain kourallinen toimituksellisia osioita puuttuu. Ohjelmassa jatkuvaa päivitystä juhlavuoden edetessä (olemme nyt 39,25 vuotiaita), esityksen ydenmukaistamista prosessin aiheuttamien muunnelmien seurauksena sekä taitettujen sivujen iteroivaa oikolukua. Karkea taitto kattaa 40 % kirjan n. 336 sivusta. Kirjava aineisto (tekninen laatu, tilantarve, sisältö) vatii panostusta.

26.2.2017 (D-271 >> Boken skall vara tryckfärdig 30 dagar tidigareKirjan tulee olla painovalmis 30 vrk:ta aikaisemmin). Tredje ombrytningsfönstret öppnas 1.3 (3-4 veckor). *** Kolmas taittoikkuna avataan 1.3 (3-4 viikkoa). Olemme karkeasti 100 sivua aikataulusta jäljessä. Kaikki taulukot on - yhteisin voimin - saatettu tilaan "päivitettävissä".

15.2.2017 (D-282). Cirka 50 sidor, av drygt 300, har genomgått grovombrytning. Speciellt kvaliteten på tilltänkta bilder vållar huvudbry. Tabellerna framskrider trögt - 20/40 ännu obehandlade. Alla Storyer har kommit in men ännu saknas 9 bild- och textelement. * Noin 50 sivua (yhteensä runsaasta 300) on läpikäynyt karkean taittovaiheen. Erityisesti valittujen kuvien vaihteleva laatu aiheuttaa päänvaivaa. Talukkosavotta eteneen kituliaasti - 20/40 taulukkoa vielä vaiheessa. Kaikki Storyt saapuneet mutta vielä kaivataan yhdeksää (9) kuva- ja tekstiosiota.

31.1.2017 (D-297). Full arbetsdag i projektets tecken. Dagen inleddes med givande palaver med Sofie von Frenckell om Grafisk design. * Täysimittainen työpäivä projektin puitteissa. Päivä käynnistyi antoisalla palverilla Sofie von Frenckellin kanssa aiheena Graafinen muotoilu.

21.1.2017 (D-307). Första ombrytningsfönstret stängdes. * Ensimmäinen taittoikkuna sulkeutui.

15.1.2017 (D-313). Alla bildtexter skrivna. *** Kuvatekstit on kirjoitettu.

10.1.2017 (D-318). Ombrytningen startade. Tekniskt gick inte allt som i Strömsö. Fem element och 8 bilder saknas ännu. *** Kirjan taitto on käynnistynyt, eikä kaikki sujunut (teknisesti) kuten Strömsöössä. Viisi osiota ja 8 kuvaa on vielä toivelistalla.

01.01.2017 (327 dagar till utgivning - 327 päivää julkaisupäivään). Tabellhuvudena (40) är under arbete och bildtexter (t.o.m. sida 70) har producerats. *** Taulukkopäät (40) työn alla ja kuvatekstit edenneet (sivulle 70).

15.12.2016. Dagen då "bara" uppdatering, korrektur och ombrytning skulle saknas ... men cirka 10 (av 342) skriftliga element och 16 (222) bilder fattas och alla 39 tabeller är oombrutna. *** Päivänä, jolloin "vain" päivitykset, oikoluku ja taitto olisi tekemättä ... mutta 10 (per 342) kirjallista osiota ja 16 (222) kuvaa puuttuu vielä sekä kaikki 39 taulukkoa on taittamatta.

12.12.2016. OK77:s Höstmöte (VPL) slog fast att boken publiceras 24.11.2017. *** Seuran syyskokous (Toimintasuunnitelma) päätti, että kirja julkaistaan 24.11.2017.

10.12.2016. Ännu ovalda ordförande för 2017 har lämnat in sitt bidrag som sittande ordförande under jubileumsåret. Enligt plan A skulle detta vara sista (skriftliga) bidraget till boken. ***  Vielä valitsematon puheenjohtaja vuodelle 2017 on jättänyt oman osuutensa kirjan aineistoon. Suunnitelma A:n mukaan tämän piti olla projektin viimeinen puutuva (kirjallinen) osio.

4.12.2016. Bildförteckningen nedskriven (bilderna "valda"). Av 220 bilder saknas 26 ännu. Av skriftliga element inväntas ännu 17 st.  *** Kuvaluettelo on saanut muotonsa (kuvat on "valittu"). Suunnitelman 220 kuvasta on vielä 26 saamatta. Kirjallisia osioita puuttuu 17 kpl.

10.11.2016. Tabellerna grovfixade, 27 textelement saknas (samt 30-40 bilder). *** Taulukot karkeasti muotoiltu, 27 tekstiosiota puuttuu (ja 30-40 kuvaa).

 13.10.2016. Tabellproduktionen kommit igång på allvar *** Taulokoidenteko käynnistynyt täydellä teholla.

15.9.2016. Skriftliga bidrag har inkommit till 80 %. *** 80% kirjallisesta aineistosta on saapunut.

31.7.2016 Hälften (från lättare ändan) av bokens skriftliga element har influtit. 36 % av avtalade dead-lines har inte hållit. *** Puolet (alkaen helpommasta päästä) kirjallisista osioista on saatu kerättyä. Peräti 36 % sovituista aineistopäivistä on jäänyt noudattamatta.

4.7.2016 Projektsekreterare Ina Westerlund har intagit sina positioner. *** Projektisihteeri Ina Westerlund on asettunut asemiinsa.

30.5.2016 Snuttkampanjen har nått sitt mål. Uppslutningen var anspråkslösare är väntat. Men tack till dem, som ställde upp. *** Lastujen keräyskampanja on saavuttanut tavoitteensa. Olimme odottaneet aineistoa suuremmaltakin joukolta. Kiitokset kuitenkin niille, jotka kantoivat kortensa kekoon.

23.4.2016 Insamlingskampanjen av Snuttar inleddes. Målet är 77 snuttar. Kampanjen pågår till 10.6.2016 (se OK:s FB-sida). *** Lastujen keruuprojekti käynnistyi. Tavoitteena on 77 lastua. Keräys päättyy 10.6.2016 (katso terkemmin OK:n FB-sivu).

16.4.2016 Infosidan öppnad. *** Infosivu avattu.

3.4.2016 Styrelsen gav grönt ljus för en Jubileumsbok - Hallitus näytti vihreätä valoa Juhlakirjaprojektille.

10.2.2016 Micke Berger meddelade, att han står till förfogande som huvudredaktör för boken. Plan A presenterades. *** Micke Berger ilmoitti olevansa projektin käytettävissä kirjan päätoimittajana. Suunnitelma A esiteltiin.

20.1.2016 Ordförande Jarmo Koskela gjorde ett upprop på OK77:s websidor (och FB): "Vill du göra klubbhistoria?" -  Puheenjohtaja Jarmo Koskela esitti julkisen kysymyksen jäsenkunnalle: "Haluatko tehdä seurahistoriaa?"

Textelement - Tekstiosiot:

Element (Text)Plan A3Element
Inkommet

Till 

Korrekturen

Till ombrytning
Osiot (Teksti)Suunnitelma A3OsiotSaapuneetSiirtynyt OikolukuunTaittoon
Storyer (artikkelit) 77 77 77 77 77
Profiler (esittelyt) 20 20 20 20 20
Saluter (tervehdyset) 20 20 20 20 20
Snuttar - Lastut 77 77 77 77 77
CV 112 112 112 112 112
Faktarutor etc 20 20 20 20 20

Redaktionellt 

15 15 14 14 14

 

19.4.2016

Av planerade Element (storyn, profiler etc) har antalet vidtalade skribenter lovat skriva antalet "Element". Av dessa har som färdiga redan "Inkommit", skickats till "korrekturen" samt landat hos "Ombrytningen" ovanstående mängder. Målet var att Plan A3:s elementantal har nått sista kolumnen senast i januari 2017.

Suunitelman mukaisille Osioille (Story, Profiili, jne) on kirjoittajien (henkilö) kanssa sovittu kirjoitettavaksi "Osioita". Niistä on valmiina "Saapunut", joista "Oikoluvun" on saavuttanut ja "Taittoon" on päätynyt ylläolevia lukumääriä. Tavoitteena oli, että Suunnitelma A3:n osiomäärät löytyvät viimeisestä sarakkeesta viimeistään tammikuussa 2017.

Tabeller och bilder - Taulukot ja kuvat:

Element 

Hittade

 element

Antagna

element

Till

Tabellfix

 Om-

brytning

OsioSuunnitelma C

Löydetyt

osiot

Hyväksytyt

osiot

Taulukko-

käsittelyyn

Taittoon
Tabeller - Taulukot 35 35 35 35 35
Grafer - Kuvaajat 5 5 5 5 5
Paketpärmar -Pakettikannet 22 22 22 --- 22
Porträtt - Henkilökuvat 88 88 88 --- 88
Bilder - Kuvia 125 125 125 --- 125
Gamla bilder - Vanhat kuvat 16 16 16 --- 16
Bilder totalt - Kuvia yhteensä c./ n. 250         

 

Produktionsstaben - Tuotantoesikunta:

RedaktionsrådRedaktionTextelementFotogruppenProjektteknik
ToimituskuntaToimitusTekstiosiotKuvaryhmäProjektitekniikka
Haku af Hällström
Ordförande - puh.joht. (ekonomi - talaus)
Micke Berger
Huvudredaktör - Päätoimittaja
Kiha v Essen    Korrektur (SWE)

Sofie von Frenckell
Hela skalan

Ina Westerlund
Projektsekreterare 
- projektisihteeri

Micke Berger
Huvudredaktör (också
distribution) - päätoimittaja (myynti ja levikki)
Sofie v Frenckell
AD (Grafisk design - Taitto)

Fotobehandling - kuvakäsittely
A-K Brenner
Oikoluku (FIN)

Nina Nilsson
Hela skalan

Harry Sainio
Konsult (tryckteknik)

Petri Tötterman

Nätförsäljning - Verkkomyynti

  Kerttuli Boucht
Oikoluku (ENG/ GER)
Jenny Ray
Illustration - Kuvitus

 Ursula Koivikko
Tabellassistent (formgivning) - taulukkotoimittaja (ulkoasu)
FaLang translation system by Faboba